پیشنهاد ویژه 808- شماره ۶: آموزش طراحی سقف های پس کشیده با نرم افزار ADAPT

مدل: vije-6

پیشنهاد ویژه 808- شماره ۶: آموزش طراحی سقف های پس کشیده با نرم افزار ADAPT

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!
قیمت: 650,000 تومان
650,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره14: آموزش طراحی سقف های پس کشیده با نرم افزار ADAPT