پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۳: آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار TEKLA

مدل: vije-3

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۳: آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار TEKLA

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 480,000 تومان
384,000 تومان
پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۳:  آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار TEKLA