پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره۲: طراحی دال های پیش تنیده به کمک نرم افزار ADAPT

مدل: vije-2

پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره۲: طراحی دال های پیش تنیده به کمک نرم افزار ADAPT

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 370,000 تومان
370,000 تومان
پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره۲:  طراحی دال های پیش تنیده به کمک نرم افزار ADAPT