طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه ( جک میلی )

مدل: tarahi larzei--beton

طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه ( جک میلی )

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

 ترجمه : دکتر سالار منیعی ، مهندس عبدالمهدی عباسی ، مهندس احسان غرش

ناشر:  پردیس علم

قیمت: 140,000 تومان
140,000 تومان
طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه ( جک میلی )