کتاب پی سازی (نسل جدید)

مدل: serie omran-peysazi

کتاب پی سازی (نسل جدید)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

مولفین: ساسان امیرافشاری، حسین فراهانی

ویرایشگر: گروه ویراستاران

نوبت چاپ: چاپ دهم

سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ۹۱۹۱۰

تعداد صفحات: ۳۷۶

قیمت: 84,000 تومان
84,000 تومان
پی سازی (نسل جدید)