محاسبه ظرفیت باربری شمع های تکی در PLAXIS

مدل: S42-5

محاسبه ظرفیت باربری شمع های تکی در PLAXIS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدت زمان فیلم: ۲۱ دقیقه

محتویات: فایل آموزش ویدئویی و فایل نرم‌افزاری

تهیه شده در: پاییز ۹۷

مطالب مرتبط:

قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
محاسبه ظرفیت باربری شمع های تکی در PLAXIS