مدل های رفتاری پرکاربرد در نرم افزار PLAXIS

مدل: S42-3

مدل های رفتاری پرکاربرد در نرم افزار PLAXIS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدت زمان فیلم: ۲۵ دقیقه

محتویات: فایل‌های ویدئویی

تهیه شده در: پاییز ۹۷

مطالب مرتبط:

قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
مدل های رفتاری پرکاربرد در نرم افزار PLAXIS