تحلیل لرزه ای غیرخطی سد بتنی در ABAQUS

مدل: S4-10

تحلیل لرزه ای غیرخطی سد بتنی در ABAQUS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
تحلیل لرزه ای غیرخطی سد بتنی در ABAQUS