تحلیل دینامیکی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار2017- تحلیل دینامیکی یک شیروانی خاکی تحت بارگذاری زلزله

مدل: S38-3-3

تحلیل دینامیکی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار2017- تحلیل دینامیکی یک شیروانی خاکی تحت بارگذاری زلزله

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: محب‌اله آگاه ناو

نوع محتویات درون پکیج: فیلم

مدت فیلم: ۵۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه

حجم فیلم: ۳۴۲ مگابایت

تاریخ تهیه فیلم: پاییز ۱۳۹۶

نحوه ارسال بسته‌ی خریداری شده: پستی یا دانلودی (انتخابی)

مطالب مرتبط:

قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
تحلیل دینامیکی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار ABAQUS 2017- تحلیل دینامیکی یک شیروانی خاکی تحت بارگذاری زلزله