فیلم آموزش ریاضی عمومی ۱- مبحث اعداد مختلط؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران

مدل: S29-12-4

فیلم آموزش ریاضی عمومی ۱- مبحث اعداد مختلط؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 9,000 تومان
9,000 تومان
فیلم آموزش ریاضی عمومی ۱- مبحث اعداد مختلط؛ آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران