فیلم بررسی ضرایب پیمان در پروژه های عمرانی

مدل: S26-6

فیلم بررسی ضرایب پیمان در پروژه های عمرانی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

تهیه شده در: اسفند ماه ۹۷

نحوه ارسال: دانلودی یا پستی (انتخابی)

مطالب مرتبط:

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم بررسی ضرایب پیمان در پروژه های عمرانی