فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه

مدل: S23-20

فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

مدرس: دکتر محمدایمان خداکرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان - مهندسمرتضی ایرانی‌پرست، دانشجوی دکتری مهندسی زلزله - مهندس فرزانه نباتی، دانشجوی دکتری مهندسی زلزله - مهندس امیرحسین کیانی، کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

تهیه شده در: تابستان ۹۸

نحوه ارسال: دانلودی

مدت زمان: حدود ۱۲ ساعت

 

مطالب مرتبط:

قیمت: 590,000 تومان
590,000 تومان
فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه