پیغام خطا

  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه

مدل: S23-20

فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

مدرس: دکتر محمدایمان خداکرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان - مهندسمرتضی ایرانی‌پرست، دانشجوی دکتری مهندسی زلزله - مهندس فرزانه نباتی، دانشجوی دکتری مهندسی زلزله - مهندس امیرحسین کیانی، کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

تهیه شده در: تابستان ۹۸

نحوه ارسال: دانلودی

مدت زمان: حدود ۱۲ ساعت

 

مطالب مرتبط:

قیمت: 1,200,000 تومان
1,200,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
فیلم آموزش جامع اندرکنش لرزه ای خاک-سازه و تحلیل پاسخ ساختگاه