پکیج محاسبات سازه؛ مجموعه فیلم های آموزشی صفر تا صد طراحی سازه

مدل: Pelan negar-structures calculation

پکیج محاسبات سازه؛ مجموعه فیلم های آموزشی صفر تا صد طراحی سازه

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 480,000 تومان
480,000 تومان
پکیج محاسبات سازه؛ مجموعه فیلم های آموزشی صفر تا صد طراحی سازه