قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری (ویزه آزمون های نظام مهندسی)

مدل: noavar--mojri

قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری (ویزه آزمون های نظام مهندسی)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

 نويسنده: محمد عظیمی آقداش

 انتشارات: نوآور

نوبت چاپ: نوزدهم

سال چاپ: ۱۳۹۵

موضوع: مهندسی عمران و معماری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۷۴۲

قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری(ویزه آزمون های نظام مهندسی)