کتاب مقررات قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

مدل: Noavar-const law

کتاب مقررات قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

نویسنده/ مترجم: محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: ۲۸۸
سال چاپ: ۱۳۹۷
نوبت چاپ: ۳۴
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۷۸۰
سی‌دی ندارد

قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
کتاب مقررات قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها