متر فیسکو مدل UM5M

مدل: metr2

متر فیسکو مدل UM5M

طول نوار اندازه گیری: 5 متر

واحد اندازه گیری: سانتی متر

محصول متر فیسکو مدل UM5M مشابه محصول معرفی شده در سایت دیجی کالا است.

 

قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
متر فیسکو مدل UM5M
متر فیسکو مدل UM5Mمتر فیسکو مدل UM5M