مبانی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه

مدل: mabani andarkonesh

مبانی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی

نویسنده:جان پی. ولف

مترجم: علیرضا مرتضایی ،پویا طاهری ،هادی شاهرخی فرد

نوبت:چاپدوم

تاریخ چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۵۱

قیمت: 32,900 تومان
32,900 تومان
مبانی اندرکنش دینامیکی خاک و سازه