پکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود ANSYS با کاربرد در مهندسی سازه

مدل: 
ُS37

پکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود ANSYS با کاربرد در مهندسی سازه

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 465,000 تومان
372,000 تومان
پکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود ANSYS با کاربرد در مهندسی سازه