پکیج فیلم راهسازی - روسازی - نقشه برداری

مدل: 
S27

پکیج فیلم راهسازی - روسازی - نقشه برداری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 

این مجموعه شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

  1. کاربرد GIS در عمران
  2. دوره آشنایی با نقشه‌برداری
  3. دوره  آشنایی با  راهسازی
  4. آموزش نرم‌افزار Civil 3D
  5.  آشنایی با ArcGIS و معرفی کاربردهای آن در محیط‌زیست
  6. طراحی قوس سرپانیتن در نرم افزار CIVIL 3D مطابق نشریه ۴۱۵ 
  7. طراحی قوس مرکب در Civil 3D مطابق نشریه ۴۱۵
  8. فیلم آموزش طراحی و مدلسازی تقاطع چهار راهی در نرم افزار Civil 3D
  9. فیلم آموزش طراحی قوس معکوس در نرم افزار Civil 3D مطابق نشریه ۴۱۵
  10. محاسبه حجم عملیات خاکی (گودبرداری، دپو)

 -------------------------------------------------

توجه: همچنین، می‌توانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید.

توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، می‌توانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را  به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید.

قیمت: 520,000 تومان
364,000 تومان
پکیج فیلم راهسازی - روسازی - نقشه برداری