پیغام خطا

  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

بسته جامع آموزش متره و برآورد بر اساس فهرست بهاى ابنيه ٩٩

مدل: Khodabakhshi-Metre

بسته جامع آموزش متره و برآورد بر اساس فهرست بهاى ابنيه ٩٩

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
متره و برآورد
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
بسته جامع آموزش متره و برآورد بر اساس فهرست بهاى ابنيه ٩٩