بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدل: Gold-Electrical-nezarat

بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق

نوع محصول: بسته آموزشی

محتوا: 4 جلد کتاب+ فلیم آموزشی+ 4 آزمون آزمایشی+رفع اشکال تلگرامی

نحوه ارسال: پستی

کد محصول: NB04

قیمت: 490,000 تومان
490,000 تومان
بسته طلایی تضمینی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت