آموزش ایتبس CSI ETABS -

مدل: gerdo8

آموزش ایتبس CSI ETABS -

مهمترین درس ها:
_محاسبه بارهای ساختمان و ترکیبات بار
_مدلسازی ساختمان در نرم افزار
_معرفی مقاطع ستون ها و تیرها
_نحوه ترسیم عناصر خطی و سطحی
_مشاهده نتایج طراحی و کنترل های لازم

گردویار سی اس آی ایتبز لرنینگ:  یک نرم افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی می باشد. قابلیت این نرم افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه ها جهت گیری شده است. پردازنده های طراحی برنامه بسیار کامل می باشد و تمام المان های ساختمان را می توان در این نرم افزار طراحی کرد. در هر حال نیاز به برنامه های 

مطالب مرتبط:

 

قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
آموزش ایتبس CSI ETABS -