فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون

مدل: form1

فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون

ناشرانتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
نوبت چاپیکم
تاریخ چاپ۱۳۹۰
شابک9786006021294
قطع کتابوزیری
تعداد صفحات۱۱۲

 

قیمت: 3,500 تومان
3,500 تومان
ناشر	انتشارات کیان رایانه سبز نویسنده	تایلر گرگوری هیکس مترجم	طیبه گلیکوروش محمودی طبقه بندی	متفرقه نوبت چاپ	یکم تاریخ چاپ	۱۳۹۰ شابک	9786006021294 قطع کتاب	وزیری تعداد صفحات	۱۱۲