آموزش کاربردی محاسبات ساختمان

مدل: book-fadak34

آموزش کاربردی محاسبات ساختمان

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: مهندس محمدرضا طباطبایی

قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
آموزش کاربردی محاسبات ساختمان