زبان تخصصی کاربردی در مهندسی عمران

مدل: book-simayedanesh18

زبان تخصصی کاربردی در مهندسی عمران

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
نا موجود
زبان تخصصی کاربردی در مهندسی عمران