فیلم آموزشی مدلسازی سقف یوبوت در نرم افزار آباکوس

مدل: ُS4-12

فیلم آموزشی مدلسازی سقف یوبوت در نرم افزار آباکوس

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: محسن رستمی

تهیه شده در: تابستان ۹۸

نحوه ارسال: دانلودی و پستی

مدت زمان: حدود ۲ ساعت

 

مطالب مرتبط:

قیمت: 10,000 تومان
8,000 تومان
فیلم آموزشی مدلسازی سقف یوبوت در نرم افزار آباکوس