محصول آفتابگردان(روشنا110)

نورگیر خورشیدی هوشمند روشنا

نورگیر هوشمند خورشیدی روشنا سیستمی دانش بنیان است که نور خورشید را در طول روز ردیابی و معمولا از طریق نورگیر(پاسیو) و با آینه های هوشمند به محل هایی که از نور مستقیم خورشید در روز بی بهره اند(مانند طبقات پایین ساختمانها و اتاق های شمالی، راه پله، زیرزمین، استخرها و…) منتقل می کند. نصب آینه های هوشمند انعکاس نور خورشید باعث افزایش قابل توجه نور طبیعی در واحدهای شمالی ساختمان می شود.

مشاهده وبسایت

محصول آفتابگردان(روشنا110)

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

اولین و بزرگترین سیستم انتقال نور خورشید به طبقات زیرین( پایین) ساختمان است.

دسته بندی ها: