نرم افزار آنلاین رسم نقشه‌های اجرایی سازه

رسمینو

رسمینو، نرم افزار آنلاین رسم نقشه‌های اجرایی سازه

مشاهده وبسایت

نرم افزار آنلاین رسم نقشه‌های اجرایی سازه

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: 149000 تومان

توضیحات:

ترسیم سازه‌های بتنی ترسیم سازه‌های فولادی ترسیم فونداسیون و سقف محاسبات صفحه ستون بدون نصب نرم افزار و تنها با چند کلیک نقشه های خود را به صورت آنلاین دریافت کنید. رسمینو با پردازش ابری نقشه های اجرایی سازه های شما را تولید میکند