آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن

آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن

تعداد دنبال کننده: 1

شرکت ذیصلاح آزمایشگاه ژئوتکنیک و بتن دارای پروانه صلاحیت آزمایشگاه از وزارت راه و شهرسازی

  • نام سازمان/شرکت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

احمد اسعدی

مشاور و طراح ژئوتکنیک، طراح و ناظر پایه 3 سازه، دفتر فنی و ناظر مقیم پروژه انتقال آب

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما