فروش آنلاین و آفلاین مصالح ساختمانی

ساختمان یار

اپلیکیشن و market place برای خرید مصالح ساختمانی و استخدام پیمانکار بصورت پیشنهادی و مناقصه مانند ولی برای پروژه های شخصی

مشاهده وبسایت

فروش آنلاین و آفلاین مصالح ساختمانی

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

اپلیکیشن و market place برای خرید مصالح ساختمانی و استخدام پیمانکار بصورت پیشنهادی و مناقصه مانند ولی برای پروژه های شخصی