برون سپاری مهندسی

بسپاریم

استارتاپ بسپاریم اولین استارتاب برون سپاری مهندسی در کشور است که سامانه ای را طراحی کرده تا مهندسان رشته های عمران معماری برث و مکانیک به راحتی بتوانند پروژه های مهندسی خود را برون سپاری کرده و مهندسان متخصص در این زمینه ارتباط برقرار کنند. همچنین مهندسانی که علاقمند به کسب درآمد از تخصص خود هستند در این سایت ثبت نام کرده و پروژه های مرتبط با توانمندی های خود را انجام می دهند.

مشاهده وبسایت

برون سپاری مهندسی

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

استارتاپ بسپاریم اولین استارتاب برون سپاری مهندسی در کشور است که سامانه ای را طراحی کرده تا مهندسان رشته های عمران معماری برث و مکانیک به راحتی بتوانند پروژه های مهندسی خود را برون سپاری کرده و مهندسان متخصص در این زمینه ارتباط برقرار کنند. همچنین مهندسانی که علاقمند به کسب درآمد از تخصص خود هستند در این سایت ثبت نام کرده و پروژه های مرتبط با توانمندی های خود را انجام می دهند.