واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)

بنا یار مهراز ایرانیان

ارائه دهنده خدمات فناورانه و نوین در صنعت ساخت کشور - ارائه خدمات مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) این شرکت در پارک علم و فناوری مقیم می باشد و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مرتبط با BIM است.

واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

شرکت فناورانه بنایار مهراز ایرانیان ارائه دهنده خدمات حرفه ای ساخت مدلهای واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) جهت ارائه در پروژه های صنعت ساخت . با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (َAR) فروش خود را به چندین برابر رسانده و حس واقعی بودن در پروژه را به کلیه ذینفعان پروژه ها هدیه دهید . این شرکت عضو پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت از وزارت علوم و تحقیقات می باشد. با