مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

بنا یار مهراز ایرانیان

ارائه دهنده خدمات فناورانه و نوین در صنعت ساخت کشور - ارائه خدمات مرتبط با مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) این شرکت در پارک علم و فناوری مقیم می باشد و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مرتبط با BIM است.

مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

شرکت فناورانه بنایار مهراز ایرانیان (راهکارهای هوشمند BIM ایران) با تکیه بر متخصصان برجسته حوزه مدلسازی اطلاعات ساخت آماده ارائه خدمات مبتنی بر این مفهوم در کل چرخه حیات پروژه ها می باشد. این شرکت با تکیه بر تجارب موفق خود در پروژه های مطرح داخل و خارج از ایران آماده ارائه خدمات مبتنی بر BIM را به کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران محترم را دارد. شرکت "بنایار مهراز ایرانیان" عضو پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات تخصصی BIM از وزارت علوم و تحقیقات (پارک علم و فناوری) می باشد.