طراحی و بهینه سازی سازه ها

بنیانو

شرکت نوید ساختار بهینه، ابتدا از دانشگاه علم‌وصنعت، و تحت قالب تجاری‌سازی دستاوردهای علمی محققان خود، فعالیتش را شروع کرد. سپس با پذیرش در مرکز رشد واحد های فن‌آور این دانشگاه، زیر نظر آن مرکز فعالیت خود را ادامه داد و پس از جذب سرمایه‌گذاری، و توسعه کمی و کیفی، دفتر دوم خود را تاسیس کرد. این شرکت پس از کسب گواهی دانش‌بنیان (نوع 1) از معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری با نام تجاری بنیانو در بازار داخل، و با برند Structure Plus در بازار بین‌الملل، به فعالیت پرداخت و تاکنون پروژه‌های متعددی، از سازه‌های کوتاه مرتبه ساختمانی تا سازه‌های بزرگ مقیاس صنعتی را بهینه نموده و نرم‌افزارهای متنوعی را در حوزه‌های مختلف مهندسی تولید نموده است. خدمات هوش مصنوعی این شرکت به طور متوسط بین 10 تا 20 درصد موجب بهینه سازی و صرفه جویی مصالح مصرفی در سازه ها می گردد

مشاهده وبسایت

طراحی و بهینه سازی سازه ها

موقعیت: تهران

قیمت حدودی: تماس بگیرید

توضیحات:

طراحی و بهینه سازی سازه ها و یا بهینه سازی سازه ها