طراحی سازه تحت تاثیر آب و هوا

طراحی سازه تحت تاثیر آب و هوا

طراحی سازه تحت تاثیر آب و هوا

توجه به این خصوصیات اقلیمی در هر منطقه هم به لحاظ زیبایی‌شناسی اثری مطلوب و دلپذیر را خلق می‌کند و هم شرایط آسایش انسان را به لحاظ اقلیمی تأمین می‌نماید.آب و هوا متأثر از دو عامل دما و میزان بارش است و این دو عامل خود تحت تأثیر سه عامل عرض جغرافیایی، ارتفاع و جریان‌های اقیانوسی قرار دارند؛ بنابراین با تغییر هر یک از این عوامل، تغییرات آب و هوایی اتفاق می‌افتد که به پیامد آن چگونگی زندگی انسان‌ها نیز تغییر می‌کند.

آب یکی از مهم‌ترین عوامل در ساختمان‌های بنایی می‌باشد. آب یکی از اجزا اصلی ملات و دوغاب است که امکان استفاده از آن و همچنین ملات ریزی را میسر می‌کند. زمانی که آب با دوغاب و ملات مخلوط می‌شود ذرات درون آن را محصور کرده و باعث می‌شود چسبندگی بیش‌تر اجزا شده و هم چنین دانه‌های سیمانی را حمل و باعث سهولت در چسبندگی و اتصال بیش‌تر بین اجزای یک سازه بنایی می‌شود. شن نمناک است، ذرات مقداری رطوبت دارند. در واقع این آب است که در همه جا وجود دارد و باعث می‌شود بتوان از ملات استفاده کرد. ساخت سازه بنایی به اندازه خود بنا بسیار مهم است.

 فولاد مقاوم در برابر آب و هوا یک فولاد کم آلیاژ است. انواع مختلف فولاد معمولی در معرض آب و هوا یک لایه اکسید محافظکه زنگار نامیده میشود، تشکیل می دهد. این لایه اکسید در سطح تشکیل و سبب کاهش خوردگی میشود. فولادمقاوم دربرابر آب و هوا در بازار به نام فولاد خود حفاظ نیز شناخته میشود. این نوع فولاد به طور گستردهای در ساخت و ساز پل ها ودیگر سازه های نمادین و معماری استفاده می شود. پل های معروف مانند پل Gorge River New از فولاد مقاوم در برابر هواساخته شده اند. تولید کنندگان اصلی این نوع فولاد Corten ،Tata  هستند.

 بر طبق آیین نامه بتن ایران (آبا):

بتن ریزی در هوای گرم باعث پایین آمدن کیفیت بتن تازه و سخت شده می گردد. هوای گرم به دمای زیاد هوا همراه یا بدون باد و رطوبت کم اطلاق می شود. این عوامل باعث تبخیر سریع آب، افزایش سرعت آبگیری سیمان، کاهش روانی و کارایی بتن تازه و تسریع گیرش آن می شود که می تواند موجب کاهش مقاومت نهایی بتن گردند. هوای گرم همچنین باعث ایجاد مشکلاتی در بتن ریزی و متراکم کردن آن و تشدید جمع شدگی خمیری می شود و موجب ترک در بتن جوان می گردد. مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۸۴۵۱، هوای گرم، شرایط باید به گونه ای باشد که در زمان بتن ریزی دمای بتن بیشتر از ۳۰ درجه سیلیسیوس و دمای محیط بیشتر از۳۸ درجه سیلیسیوس نباشد. بر طبق آیین نامه بتن ایران (آبا) و همچنین طبق مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نهم دمای بتن در هنگام بتن ریزی نباید بیش از ۳۲ درجه سیلیسیوس برای بتن معمولی و ۱۵ درجه سیلیسیوس برای بتن های حجیم باشد. بتن ریزی در هوای گرم باید با فراهم آوردن شرایط مناسب، اتخاذ تدابیر لازم و تایید دستگاه نظارت صورت گیرد. در مناطق گرم و مرطوب، استفاده از مصالحی که دارای جرم حرارتی کمی هستند و حرارت را در خود ذخیره نمی کنند بهتر است. زیرا از لحاظ اقلیمی، مشکل اساسی گرمای بیش از حد است و ذخیره نمودن حرارت روز برای شب صحیح نمی باشد. به همین دلیل چوببهترین نوع مصالح در این مناطق است ، زیرا چوب حرارت را به کندی انتقال می دهد و حرارت کسب شده در طی روز، بر روی سطح چوب باقی می ماند و با وزش نسیم نسبتا خنک در شب، چوب حرارت خود را از دست می دهد.

راهکارهای بتن ریزی مطلوب در شرایط آب و هوای گرم

  • انتخاب مصالح مناسب برای آب و هوای گرم و خشک یا گرم و مرطوب و نسبت های مطلوب
  • روشهای مناسب انبارکردن مصالح برای گرم و داغ شدن (پیشگیری از گرم شدن)
  • خنک سازی مصالح و بتن و ساخت بتن خنک (کاهش دمای بتن)
  • تمهیدات حفظ خنکی بتن در طول عملیات حمل و ریختن و جلوگیری از افزایش دمای بتن
  •  نکات مربوط به ریختن، تراکم و پرداخت سطح، نگهداری و عمل آوری بتن و کنترل تبخیر آب بتن

 منبع:یک ،دو ،سه

دسته بندی : 

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - طراحی سازه تحت تاثیر آب و هوا