پیش‌بینی زلزله، Earthquake Prediction

پیش‌بینی زلزله، Earthquake Prediction

پیش‌بینی زلزله، Earthquake Prediction

زلزله چیست؟

لایه‌های بالایی سطح زمین همواره تحت تأثیر نیرو و تنش‌های متعددی هستند. اما زمانی که این تنش‌ها بیش از حد تحمل لایه‌ها شوند، شاهد گسیختگی آن‌ها هستیم. زلزله یا زمین‌لرزه زمانی رخ می‌دهد که دو لایه یا بلوک از سطح زمین روی یکدیگر می‌لغزند. در این حالت معمولا یکی از لایه‌ها ثابت و دیگری متحرک است که به لایه‌ی متحرک، گسل می‌گویند. زلزله به دلیل لغزش ناگهانی روی گسل اتفاق می افتد. صفحات تکتونیکی معموال با سرعت کمی حرکت می کنند،اما گاهی لبه های آنها به دلیل اصطکاک روی هم گیر می کنند؛ وقتی که تنش در لبه های این صفحات به اصطکاک غلبه می کند، زلزله اتفاق می افتد که در آن انرژی از طریق امواجی که در پوست هی زمین حرکت می کنند و باعث ایجاد لرزشی که ما احساس می کنیم می شوند،.در این حالت در عمق پایین‌تر از سطح زمان، نقطه‌ای وجود دارد که عامل اصلی ایجاد لرزه است این نقطه‌  Hypocenter می‌نامند. امتداد این نقطه در سطح زمین، Epicenter نام دارد که عموما از آن به‌عنوان مرکز زمین‌لرزه نام برده می‌شود.

امکان پیش‌بینی زلزله

به‌طور خلاصه، امکان پیش‌بینی وقوع زلزله وجود ندارد. دانشمندان تاکنون روش‌های متعددی به کار گرفته‌اند که البته هیچ یک از آن‌ها توانایی تخمین دقیق زمان، مکان و شدت زلزله را ندارد. در این زمینه دانشمندان تنها با الگوی زلزله‌های رخ‌داده، به‌طور تقریبی سرعت لایه‌ها در اطراف گسل‌ را تخمین می‌زنند و پیش‌بینی حدودی از زمان وقوع زمین‌لرزه‌ی بعدی می‌دهند که خطای زیادی دارد. بدین ترتیب در صورتی که در مقاله‌ یا خبری با پیش‌بینی زلزله مواجه شدید، به هیچ وجه به آن استناد نکنید و با پخش کردن آن باعث ایجاد شایعه نشوید.در برخی از مدرن‌ترین مراکز دنیا، مطالعاتی در خصوص آب و هوا و درک حیوانات از وقوع زلزله در آینده‌ی نزدیک، در حال انجام است که البته هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

پیش‌بینی یک زلزله باید سه عنصر اصلی را در برگیرد:

  1. تاریخ و زمان آن
  2. محل وقوع آن
  3. بزرگی آن

 بعضی افراد می‌گویند که می‌توانند زلزله را پیش‌بینی کنند، اما به دلایل زیر ادعای آن‌ها نادرست است:

  1. این ادعاها بر اساس شواهد علمی نیستند و همچنین زلزله جزئی از یک فرآیند علمی نیست.
  2. این پیش‌بینی‌ها هر سه جزء لازم را شامل نمی‌شوند.
  3. پیش‌بینی آن‌ها عموماً بسیار کلی هستند

 

 

 

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - پیش‌بینی زلزله، Earthquake Prediction