نرم افزار راهسازی CSDP

نرم افزار راهسازی CSDP

نرم افزار راهسازی CSDP

نرم‌افزار CSDP، برنامه‌ای است در رابطه با طرح و آماده‌سازی سايت، طرح، آناليز و ترسيم پلان مسير بصورت دوبعدی و سه‌بعدی، تهيه و رسم پروفيل طولی، رسم و محاسبات سطحی و حجمی مقاطع عرضی، و بهينه‌سازی حجم عمليات خاكی با آناليز منحنی بروكنر.

كاربرد اين برنامه در پروژه‌های راهسازی، شهرسازی، خط لوله و كانال است.

خروجی‌های نرم‌افزار:

 1. چاپ شکل سه بعدی مسير و سايت و تهيه فايل‌های BMP.* و WMF.*
 2. ترسيم هر قطعه از پلان مسير و توپوگرافی زمين، از طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 3. ترسيم پروفيل طولی از طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 4. ترسيم مقاطع عرضی از طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 5. ترسيم منحنی بروکنر از طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 6. محاسبات سطحی و حجمی مقاطع عرضی راه و خط لوله و چاپ مقادير
 7. تهيه مش‌های سه بعدی مسير و سايت برای انتقال به نرم‌افزارهای AutoCAD و 3d Studio

ويژگی‌های عمومی نرم‌افزار:

 1. قابليت اجرا در محيط Windows
 2. سهولت استفاده در محيط Windows
 3. سرعت عمل بالا
 4. ارائه راهنمای جامع (Help) به صورت تشريحی و موضوعی
 5. ارائه تعداد بی‌شماری از الگوهای مختلف مقاطع عرضی راه و خط لوله با توجه به هر يک از ملزومات طراحی
 6. قابل استفاده در پروژه‌های زیر:
 • راهسازی (راه‌های اصلی، فرعی، راه‌آهن، بزرگراه و آزادراه)
 • تقاطع‌ها (رمپ و لوپ)
 • شهرسازی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی سايت
 • خط لوله
 • تاکسی وی فرودگاه و مقاطع عرضی خاص

برخی از مهم‌ترين ويژگی‌های شاخص

 • کارایی و سرعت عمل بالا در پروژه‌های بسيار بزرگ با بيش از چند ميليون نقطه در ساختن شبکه ارتفاعی و استخراج پروفيل طولی و عرضی زمين با استفاده از تکنولوژی Microsoft Access Jet Databases
 • ارائه ابزاری به نام Section Designer در مد نرمال.
 • علاوه بر متره اقلام محاسباتی سطحی و حجمی مقاطع عرضی، امکان برآورد ريالی موارد مربوطه با انتقال نتايج متره به نرم‌افزار Microsoft Excel به وجود آمده است. همچنين می‌توان فرمول‌هایی بر مبنای نتايج متره تعريف کرده و نتيجه اين فرمول‌ها را برای برآورد ريالی انتقال داد.
 • امکان ترسيم پلان مسير و پلان توپوگرافی از روی اطلاعات پيکتاژ (طولی و عرضی) به طور اتوماتيک فقط با تعيين ژيزمان اوليه و مشخصات قوس‌های افقی و کيلومتر نقاط مشخصه. همچنين يک فايل حاوی نقاط x،y،z توسط نرم‌افزار برای انتقال به نرم‌افزار CSDPMAP ساخته می‌شود.
 • در چاپ مقاطع عرضی امکان تعيين اقلام طول و سطح، همراه با تعريف فرمول برای درج در شکل مقطع عرضی، امکان تعيين کاغذهایی با ابعاد غيراستاندارد و ...
 • آناليز مقاطع عرضی تاکسی وی در فرودگاه‌ها با تعيين تا ١٠٠ نقطه بصورت جداگانه برای زمين، پروژه و روسازی

منبع: csdpworld

محصول

نرم افزار راهسازی LandXML2CSDP
قیمت: 1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
کاتالوگ: 
نرم افزار
عمران
راه و ترابری
حمل و نقل
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
راه و ترابری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نرم افزار راهسازی CSDP