پی های سطحی، Shalow Foundation

پی های سطحی، Shalow Foundation

پی های سطحی، Shalow Foundation

شرط آنکه یک پی در زمره پی‌های سطحی قرار بگیرد این است که نسبت عمق استقرار شالوده به عرض آن کمتر از ۴ باشد (۴ ≥). پی‌های سطحی از متداول‌ترین پی‌های پروژه‌های ساختمان‌ها و دیوارها هستند. حداقل عرض، ضخامت و عمق پی‌های سطحی به ترتیب ۴۰ سانتیمتر، ۱۵ سانتیمتر، ۳۰ سانتیمتر است.

شالوده‌های سطحی امکان دارد به صورت تکی (isolate) یا مرکب (combined) عمل کنند. شالوده‌ای که تحت بار یک ستون یا دیوار قرار دارد نسبتا صلب است، شالوده با عملکرد تکی نامیده می‌شود و شالوده‌ای که تحت بار چند ستون یا دیوار قرار دارد شالوده مرکب نامیده می‌شود.

پی‌های سطحی به لحاظ شکل و نحوه انتقال بار می‌توان به اقسام زیر دسته‌بندی کرد:

  • پی منفرد (Single Footing)
  • پی‌های مرکب (Combined Footing)
  • پی‌های پیوسته و نواری (Continious & Strip Footing)
  • پی‌های شبکه ای (Grid Foundations)
  • پی‌های گسترده (Raft Foundation)

منبع: مهندسی پی، مولفین: محسن نعمتی، آرش پورجعفر

محصول

فيلم آموزش مكانيك خاک و پی-قسمت دهم: پی های سطحی
فروشگاه
temp
قیمت: 135,000 تومان
135,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
کارشناسی ارشد
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - پی های سطحی، Shalow Foundation