تنظیم شرایط محیطی

تنظیم شرایط محیطی

تنظیم شرایط محیطی

تنظیم شرایط محیطی یکی از دروس آمادگی کارشناسی ارشد رشته معماری است.

یکی از مواردی که در طراحی ساختمان‌ها اهمیت ویژه ای دارد توجه به مسائل مرتبط با گرمایش، سرمایش و روشنایی در فضاهای داخلی است. کنترل محیط حرارتی و روشنایی ساختمان فراهم کننده آسایش ساکنین است که شاخصه‌ای کلیدی در طراحی معماری است.

از عناصر مهم کمال یک محیط مصنوع پایدار، بهینه‌سازی مصرف انرژی است، و توجه به وضیعت اقلیمی و تاثیر آن بر توسعه‌ها مهم‌ترین عامل پایداری است. از یک سوی ،انرژی در مبحث توسعه منابع پایدار در راس هرم قرار دارد، بوم و محیط قاعده آن را در بر می‌گیرند و انرژی در چرخه دیگری نیز با اقلیم و محیط مصنوع مرتبط است که مبنای آسایش انسان را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر مسائل مطروحه جاری در مورد تغییر اقلیم و پدیده گلخانه‌ای جهانی و تاثیر این روند به روی شاکله معماری و مناطق شهری بومی و آینده تمدن بشری، اهمیت توجه مضاعف به اقلیم‌شناسی را برای طراحان محیط مصنوع بارزتر می‌کند.

مشاوران این تخصص

#: 2
عکس‌های mahdimirabianeh
سید مهدی میرابیانه
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 10 ماه
#: 1
عکس‌های nasim.amini
نسیم امینی
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 9 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - تنظیم شرایط محیطی