خاموت، Stirrup or Tie

خاموت، Stirrup or Tie

خاموت، Stirrup or Tie

برای جلوگیری از شکست زود‌رس مقطع بتنی بلافاصله پس از ایجاد ترک مورب که در اثر برش خالص و یا اثر توام برش و خمش ایجاد می‌شود، باید مقطع بتنی را طوری مسلح کرد که در مقابل باز شدن ترک‌های مورب مقاومت نماید.

فولاد‌های برشی یا جان که به نام فولاد عرضی نیز خوانده می‌شوند، با انتقال تنش به دو طرف یک ترک مورب، به عنوان مصلح کننده‌ی عضو بتنی در مقابل تاثیرات برش در مقطع ایفای نقش می‌کنند.

فولاد برشی قائم از نظر سهولت اجرا متداولترین نوع فولا برشی م‌ باشد. هر یک از فولاد‌های برشی به نام خاموت یا تنگ خوانده می‌شود. این فولادها را می‌توان به صورت خاموت یا تنگ باز و یا به صورت تنگ بسته به کار برد. تنگ باز ممکن است به صورت تک شاخه ( قلاب)، یا دو شاخه (رکابی)، یا تنگ چند شاخه به کار رود.

از طرفی تنگ بسته می‌تواند درست مثل تنگ باز و بر اساس تعداد شاخه‌های قائم تنگ، در تحمل برش ایفای نقش کند؛ اگرچه تنگ بسته در تحمل پیچش نیز ایفای نقش خواهد نمود.

فولاد برشی مایل می‌تواند عمود بر ترک مورب تعبیه شود و بنابراین علکرد بهتری نسبت به فولاد برشی قائم خواهد داشت. با این وجود، از آن جا که جهت قرار دادن این فولاد ها در نزدیکی هر تکیه گاه کاملا مهم است، ممکن است در اجرا با اشتباه یا مشکل مواجه شود. به همین جهت به خصوص در شرایط اجرایی ایران، استفاده از برش فولادی قائم نسبت به خاموت مایل ترجیح داده می‌شود. خاموت‌هایی که به عنوان فولاد برشی مایل به کار می‌روند، نیز مکن است به صورت تنگ باز برشی و یا تنگ بسته‌ی برشی انتخاب شوند.

در مواردی که در تیر از فولاد فشاری استفاده نشده باشد، لازم است برای اتصال مناسب فولاد برشی قائم یا مایل، در ناحیه فشاری تیر نیز فولاد‌های طولی تعبیه شوند. بدین منظور می‌توان از 2 میلگرد طولی با قطری حداقل برابر یا قطر فولاد‌های برشی استفاده کرد. همچنین مناسب است که قسمت باز خاموت باز برشی، و یا قسمت اتصال خاموت بسته‌ی برشی، در ناحیه فشاری مقطع تیر قرا گیرد. در هر حال لازم است قسمت‌های انتهایی خاموت برشی و نیز قسمت اتصال خاموتی که از دو قطعه تشکیل شده است، به خوبی بر اساس ظوابطی که برای مهار میلگرد لازم است، در بتن مهار شود.

بر اساس ACI 318 حداکثر فاصله‌ی خاموت‌های برشی، S max، که عمود بر محور تیر قرار می‌گیرد، نباید بیش از d/2 و یا 600 میلیمتر باشد. با این محدودیت فاصله، هر ترک مورب 45 درجه حداقل یک خاموت برشی را در میانه‌ی ارتفاع تیر قطع می‌کند. حداکثر فاصله‌ی خاموت‌ها برای فولاد برشی مایل و یا فولاد های طولی خم شده، به صورتی رعایت می‌شود که هر ترک مورب با زاویه‌ی ی 45 درجه، در محدوده‌ی وسط عمق موثر تا فولاد های کششی طولی، حداقل توسط یک خاموت برشی قطع شود.

 همچنین، ACI 318-14 قید می‌کند که در تعیین مقاومت برشی فولاد‌های جان، تنش تسلیم طراحی خاموت نباید بیش از 420  مگا پاسکال در نظر گرفته شود. در حالتی که از شبکه‌ی سیمی آجدار جوش شده استفاده شود، تنش تسلیم طراحی فولاد جان را می‌توان 550 مگا پاسکال در نظر گرفت.

منبع: سازه‌های بتن آرمه (جلد اول)، دکتر داود مستوفی نژاد

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
4 پاسخ
مشکل در نمایش درصد خاموت صفر در ETABS
در پروژه بتن در etabs انجام تحلیل سازه بتنی واحد را سانتی متر کردم اما مساحت خاموت برشی برای ستونها و هم تیرها را صفر میده فقط یکی یا دو ستون اون هم خیلی کم مثلا 0.007 هست اشکال کار کجاست درصد آرماتور نیز در حد استاندارد هست و دریفت سازه هم جواب میده

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - خاموت، Stirrup or Tie