فولاد برشی، Shear Reinforcement

فولاد برشی، Shear Reinforcement

فولاد برشی، Shear Reinforcement

برای جلوگیری از شکست زود رس مقطع بتنی بلافاصله پس از ایجاد ترک مورب که در اثر برش خالص و یا اثر توام برش و خمش ایجاد می‌شود، باید مقطع بتنی را طوری مسلح کرد که در مقابل باز شدن ترک‌های مورب مقاومت نماید.

فولاد‌های برشی یا جان که به نام فولاد عرضی نیز خوانده می‌شوند، با انتقال تنش به دو طرف یک ترک مورب، به عنوان مصلح کننده‌ی عضو بتنی در مقابل تاثیرات برش در مقطع ایفای نقش می‌کنند.

فولاد برشی ممکن است در حالت‌های زیر در یک عضو بتنی به کار گرفته شود:

  1. فولاد برشی قائم
  2. فولاد برشی مایل با زاویه‌ی حداقل 45 در جه نسبت به فولادهای طولی
  3. فولاد طولی خم شده با زاویه‌ی حداقل 30 درجه نسبت به فولادهای طولی
  4. ترکیبی از فولاد برشی قائم و فولاد طولی خم شده یا فولاد برشی مایل و فولاد طولی خم شده
  5. شبکه سیمی جوش شده
  6. دورپیچ و یا فولاد عرضی حلقوی

منبع: سازه‌های بتن آرمه (جلد اول)، دکتر داود مستوفی نژاد

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - فولاد برشی، Shear Reinforcement