سفر در حمل و نقل، Trip/Journey

سفر در حمل و نقل، Trip/Journey

سفر در حمل و نقل، Trip/Journey

سفر، عبارت است از حرکت از جایی به اسم مبدا (Origin) به جایی به اسم مقصد (Destination) که با هدف و وسیله (Mode) خاص صورت می‌گیرد.

سفرها را از جنبه های گوناگون می‌توان طبقه‌بندی کرد؛

بر حسب هدف

 • سفر کاری
 • سفر تحصیلی
 • سفر خرید
 • سفر تفریحی
 • سایر اهداف

بر حسب زمان، سفر های شهری را می‌توان به دو دسته سفرهای ساعت اوج و سفر‌های غیر اوج تقسیم‌بندی نمود.

برحسب نوع شخص مسافر، بر این مبنا، رفتار فرد به طور چشمگیری به ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی چون سطح درآمد، مالکیت وسیله نقلیه شخصی، اندازه خانوار و ... بستگی دارد.

نوع دیگری از طبقه‌بندی سفر، بر اساس الگوی سفر است:

سفرهای شعاعی، سفر‌های کمربندی، سفرهای داخلی نقاط مسکونی، سفرهای داخل محدوده‌ی مرکز شهری و سفر‌های نقاط خاص مانند سفر به فرودگاه، ورزشگاه و ...

عوامل موثر بر ایجاد سفر

 • درآمد
 • مالکیت وسیله ی نقلیه
 • ساختار خانوار
 • اندازه‌ی خانوار
 • ارزش زمین
 • چگالی مسکونی
 • دسترسی

عوامل موثر در جذب سفر

 • سطح زیر بنای تجاری، اقتصادی و صنعتی
 • میزان اشتغال ناحیه

 + منبع: برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک، مولفین: میلاد حقانی، زهرا شاه‌حسینی

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سفر در حمل و نقل، Trip/Journey