جریان ترافیک، Traffic Flow

جریان ترافیک، Traffic Flow

جریان ترافیک، Traffic Flow

جریان ترافیک پدیده‌ای بسیار پیچیده است. سرعت، هنگامی که وسایل نقلیه به هر دلیل کنار یکدیگر ازدحام می‌کند، کاهش می‌یابد.

جریان ترافیک، فرایند تصادفی با تغییرات تصادفی در ویژگی‌های وسایل نقلیه و رانندگی و کنش‌های متقابل بین آنهاست.

 این نظریه تا حد زیادی نیاز به توضیح دارد. ساخت مدلهایی از واقعیت که در آنها تاثیر تغییرات اتفاقی نادیده و یا به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، به نحوی که هر داده‌ی معین دقیقا یک جواب قابل پیش‌بینی تولید می‌کند، امری کاملا رایج است. چنین مدل‌هایی قطعی هستند.

انواع جریان

  • جریان بدون وقفه

در تسهیلاتی رخ می‌دهد که در آنها عناصر ثابتی مانند چراغ راهنمایی که باعث قطع جریان ترافیک می‌شود، وجود ندارد. جریان بدون اختلال خاص در آزاد راه‌ها دیده می‌شود که هیچ گونه تقاطع هم سطح، چراغ، تابلو ایست یا احتیاط و دیگر اختلالات خارجی مشاهده نمی‌شود. همچنین این جریان را در ناحیه‌های محدوده شهری می‌توان مشاهده کرد که فاصله زیادی بین اختلالات ثابت ( چراق، تابلو) وجود دارد.

  • جریان با وقفه

روی دسته ای از تسهیلات حمل و نقلی به وقوع می‌پیوندد که دارای عناصر ثابتی باشند که سبب انقطاع متناوب جریان ترافیک می‌شوند. این عناصر شامل چراغ راهنمایی، تابلو‌های توقف و سایر انواع کنترل کننده است. این وسایل به طور متناوب سبب توقف (یا کاهش قابل ملاحظه سرعت)، ترافیک، صرف نظر از اینکه چه اندازه ترافیک موجود است، می‌گردند.

تفاوت اصلی جریان با وقفه و بدون وقفه در تاثیر زمان است.

پارامتر‌های جریان ترافیک

جریان‌های ترافیکی ناشی از رفتار متقابل رانندگان و وسایل نقلیه با یکدیگر و عناصر نیز یکی جاده و محیط عمومی هستند وسایل نقلیه در جریان ترافیک کاملا از یک رفتار مشابه پیروی نمی‌کنند. به علاوه، دو جریان ترافیکی هم در شرایط مشابه در یک راه عینا به طور یکسان عمل نمی‌کنند. زیرا رفتار راننده بسته به مشخصات محلی و عادات رانندگی تغییر می‌کند

پارامتر‌های جریان ترافیکی به دو گروه اصلی پارامتر‌های کل نگر و پارامتر‌های جزء نگر تقسیم‌بندی می‌شوند که هر یک شامل پارامتر‌های مهمی است که عبارتند از:

- پارامتر‌های کل نگر

  • حجم ترافیک
  • سرعت
  • چگالی

- پارامتر‌های جز نگر

  • سرعت هر وسیله نقلیه به تنهایی
  • سر فاصله‌ی مکانی
  • سر فاصله‌ی زمانی

+منبع: برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک، مولفین: میلاد حقانی، زهرا شاه‌حسینی

محصول

قیمت: 132,000 تومان
132,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
تربیت مدرس
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - جریان ترافیک، Traffic Flow