نفوذپذیری بتن، Concrete Penetration

نفوذپذیری بتن، Concrete Penetration

نفوذپذیری بتن، Concrete Penetration

بتن بهترین نمونه برای توصیف یک ماده نفوذپذیر و متخلخل است.تخلخل بتن مقدار منافذ و سوراخ‌های داخل بتن می باشد که با درصدی از مجموع حجم ماده نشان داده می‌شود. نفوذپذیری بتن نیز بیانی از چگونگی ارتباط میان منافذ می‌باشد. تخلخل و نفوذپذیری بتن به کمک یکدیگر اجازه تشکیل مسیری برای انتقال آب به درون ماده را همراه با ایجاد شکافی که هنگام انقباض بوجود می آید را می‌دهد.

نفوذپذیری بتن مدت زمان انتشار از منافذ , توانایی عبور آب در فشار بین منافذ ماده می‌باشد. نفوذپذیری بتن با یک مقدار مشخص مثل ضریب نفوذپذیری بتن توضیح داده می‌شود و عموما به ضریب "دارسی" باز می‌گردد.

نفوذپذیری آب در یک ترکیب بتنی شاخص خوبی برای سنجش کیفیت کارایی بتن است . ضریب "دارسی" کم نشان‌دهنده غیر قابل نفوذ بودن و کیفیتی بالا برای مصالح می‌باشد. با اینکه یک بتن با نفوذپذیری کم نسبتا مقاوم می‌باشد‌, اما ممکن است هنوز نیاز به ضدآب کردن برای جلوگیری از نشت میان شکاف ها وجود داشته باشــــد.
با وجود دانسیته (تراکم) معلوم آن , بتن یک ماده نفوذ پذیر و متخلخل است که می تواند با جذب آب و برخورد با مواد شیمیایی متجاوز نظیر دی اکسید کربن , مونواکسید کربن , کلراید‌ها و سولفات‌ها و دیگر ترکیبات آنها به سرعت تباه شود. اما راه دیگری نیز وجود دارد که هر آبی می‌تواند به عمق بتن نفوذ پیدا کند.

  • ضریب نفوذپذیری بتن

ضریب نفوذ‌پذیرى مشخصه‌‏اى از بتن است که بوسیله آن می‌‏توان اطلاعات مناسبى از ریز ساختار و کیفیت بتن بدست آورد. با توجه به اینکه در مطالعات مربوط به پایائى بتن نظیر بررسى پایائى بتن در برابر نفوذ یون کلر و حملات سولفاتى، در اغلب موارد سیال مهاجم از خارج بتن به داخل بتن نفوذ می‏‌کند، بنابراین میزان نفوذپذیری بتن، قابلیت بتن را براى سهولت و یا صعوبت ورود سیال به داخل محیط متخلخل بتن مشخص می‌‏نماید. به این ترتیب در بسیارى از منابع معتبر " نفوذپذیری بتن" به عنوان کلید پایائى بتن قلمداد شده است.

  • دستگاه اندازه‌‏گیرى نفوذپذیرى بتن

دستگاه اندازه‌گیرى نفوذپذیرى بتن در حال حاضر در مراکز تحقیقاتى بتن در بسیارى از کشورهاى اروپایى وجود دارد و دستگاه اندازه‌‏گیرى نفوذپذیرى بتن در پروژه‌‏هاى تحقیقاتى و مشاوره‌‏اى خصوصاً در سازه‌‏هاى آبى و همچنین سازه‏‌هاى در معرض عوامل خورنده محیطى مورد استفاده قرار می‌گیرد .
دستگاه اندازه‌گیرى نفوذپذیرى بتن براى بتن‏‌هاى با عـیار سیـمان حـدود 200 تـا kg/m3 450 و مقادیر ضریب نفوذپذیری بتن در برابر اکسیژن بین 10 – 19 m2 تا 10 – 14 m2 نتایج قابل قبولى می‌دهد بنابراین نحوه عـمل ‌آورى بتن و رژیـم نگهـدارى بتن در مقدار ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن بسیار مهـم است. اندازه‌‏گیرى ضریب نفوذپذیرى بتن در برابر گاز به سادگى با دستگاه اندازه‏‌گیرى نفوذپذیرى بتن و در مراکز تحقیقاتى معتبر بتن در کشورهاى اروپا و همچنین انستیتو مصالح ساختمانى در دانشکده فنى دانشگاه تهران موجود است قابل اندازه‏‌گیرى است و در صورت نیاز امکان تخمین ضریب نفوذپذیرى بتن در برابر آب نیز وجود دارد.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نفوذپذیری بتن، Concrete Penetration