انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران، River Engineering Association of IRAN

انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران، River Engineering Association of IRAN

انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران، River Engineering Association of IRAN

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم مهندسی رودخانه و توسعه كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مهندسی رودخانه، انجمن علمی مهندسی رودخانه تشکیل شده است.

انجمن مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌كند.

مركز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمن‌های علمی می‌تواند در هر منطقه‌ از كشور تشكیل شود.

 انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی كه به گونه‌ای با علم مهندسی رودخانه سر و كار دارند.
  • همكاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش‌ در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
  • برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
  • انتشار كتب و نشریات علمی

راه‌های ارتباطی

آدرس دبیرخانه: تهران، اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی سازه‌های آبی، طبقه ۱- اتاق C67

تلفن: ۴۸۲۹۲۵۸۰-۰۲۱

نمابر: ۴۸۲۹۲۵۷۸-۰۲۱

پست الکترونیکی: ayyoub@modares.ac.ir

وبسایت: http://reai.ir

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - انجمن علمی مهندسی رودخانه ایران، River Engineering Association of IRAN