مهندس ناظر مقیم، Construction Site Inspector

مهندس ناظر مقیم، Construction Site Inspector

مهندس ناظر مقیم، Construction Site Inspector

تعریف ناظر مقیم، کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت (مشاور) برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می‌شود و اصولاً مقیم کارگاه خواهد بود.
منظور از عبارت (مقیم کارگاه بودن) این است که در تمام اوقات کار ناظر مقیم در کارگاه حاضر باشد.
ناظر مقیم کارگاه معمولاً در محدوده همان شهری که کارگاه مورد نظارت وی در آن واقع شده زندگی نماید مگر در مواردیکه از طرف کارفرما دستورات دیگری صادر شود. 

برخی از وظایف کلی مهندس ناظر مقیم عبارتند از:

  • آشنایی با مدارک پروژهتعیین نقاط اصلی و تحویل کارگاه
  • پیاده کردن نقشه‌ها
  • گزارش وضعیت زمین محل اجرای پروژه
  • ثبت کلیه اطلاعات و اقدامات و امکانات روزانه کارگاه
  • برنامه پیشرفت کار
  • تهیه وسایل اندازه گیری
  • کنترل تعداد پرسنل پیمانکار

مهندس ناظر مقیم کارگاه موظف است پس از انجام هر قسمت از کار بلافاصله کلیه عملیات انجام شده را باتفاق نماینده پیمانکار مورد بازدید مجدد قرار داده و در صورتیکه کارهای انجام شده بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فنی و در دستور کارهای صادره انجام شده باشد طی تنظیم صورت جلسه ای مراتب را مورد تایید قرار داده و دستور اجرای مرحله بعد را صادر نماید.

آن بخش از کارهای هر مرحله که مورد تایید نمی‌باشند بایستی بر حسب نواقص موجود دستور اصلاح و یا تخریب آن صادر شود.

ناظر مقیم کارگاه موظف است قبل از شروع کارهای اجرایی به دستگاه نظارت و یا مهندس مشاور مراجعه و فرم‌های مختلف گزارشات کارگاه را به تعداد کافی اخذ و در دفتر کارگاه نگهداری نماید این فرمها که شامل گزارشات روزانه ، ماهیانه و سایر موارد می‌باشد که حاوی کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد وضعیت کارگاه از نظر تعداد پرسنل مستقر، میزان مصالح و ماشین آلات، وضعیت پیشرفت مراحل مختلف پروژه و تطبیق آن با برنامه پیشرفت کار مصوب و بالاخره وضعیت پرداخت‌ها و هزینه‌های انجام شده و همچنین ارزیابی توان پیمانکار در اجرای پروژه می‌باشد.

در این گزارشات بایستی ناظر مقیم علل تاخیرات احتمالی در مراحل مختلف کار را در هر مرحله گزارش نموده در صورتی که اطلاعات دیگری در حین اجرای پروژه مورد نیاز مهندسین مشاور یا کارفرما باشد ناظر مقیم باید در تکمیل و ارائه آنها همکاری لازم را معمول دارد و پیشنهادات خود را جهت جبران تاخیرات مذکور اعلام نماید. این گزارشات بایستی در موعدهای تعیین شده بطور دقیق و منظم تهیه شده و نسخ کافی از آن برای دستگاه نظارت و کارفرما ارسال شود و یک نسخه از آن همواره در کارگاه موجود باشد.

+ منبع

محصول

کتاب مهندس ناظر خبره
قیمت: 280,000 تومان
280,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
سایر
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

#: 2
عکس‌های نقش خیال
شهریار ابراهیمی فخار
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 11 ماه
#: 1
عکس‌های علیرضا نوده
علیرضا نوده
نقش‌ها: Vip
عضو به مدت: 5 سال 8 ماه
اشتراک در RSS - مهندس ناظر مقیم، Construction Site Inspector