انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

نشر كتاب را می‌توان یكی از شاخص‌های توسعه یك مجموعه دانشگاهی و علمی قلمداد نمود. در این بین مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك تهران) با قدمتی حدود ٥٠ سال در انتشار كتب فنی - مهندسی، علوم پایه و مدیریت صنایع افتخار دارد با چاپ بیش از ٦٠٠ عنوان كتاب تالیفی و ترجمه‎ای، نقش ویژه‎ای را در ارتقاء جامعه علمی كشور ایفا نماید. 

 كتب پذیرش شده در این مركز پس از ممیزی در شورای چاپ و نشر کتاب دانشگاه، مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار می‌گیرد و سپس جهت داوری ارسال می‌گردد. داوران عمدتاً از میان اساتید برجسته و صاحبنظر دانشگاه‌های کشور که دارای تخصـص و تجربه کـافی در زمیـنه‌های مربوط به موضـوع کتـاب هستند، انتـخاب می شوند. در صورتی که نتایج داوری؛ مراتب علمی، آموزشی، تحقیقی و پژوهشی کتاب را تایید نماید، آن کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه و با درج آرم دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك تهران) به طبع می‌تئاتر سرسد. 

 شورای چاپ و نشر دانشگاه متشكل از ریاست دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه و چند تن از اساتید برجسته دانشگاه می‌باشد كه به طور منظم برای این امر تشكیل جلسه می‌دهند. این مرکز با بهره مندی از پشتوانه علمی اساتید دانشگاه، اعضای شورای چاپ و نشر و تلاش مجدانه مدیریت و كاركنان متعهد در واحدهای تابعه خود، مفتخر به كسب عنوان "ناشر برگزیده دانشگاهی در سال ۱۳۸۱" گردید. همچنین در سال ۱۳۸۳ با هدف اعتلا و رشد آثار تالیفی و ترجمه ای در زمینه علوم فنی و مهندسی و علوم كاربردی؛ این مرکز مبتكر و مجری مراسم "كتاب سال فنی و مهندسی" در سطح دانشگاه‌های كشور بوده است كه با استقبال اعضای هیات علمی و ناشران دانشگاهی، چهارمین دوره آن نیز در سال ۱۳۸۹ برگزار گردید. 

 بسیاری از آثار منتشر شده توسط این مرکز به عنوان منابع درسی و کمک درسی در سایر دانشگاه‌های کشور مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد.

آدرس وبسایت انتشارات: http://publication.aut.ac.ir

محصول

دینامیک خاک کاربردی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 14,100 تومان
14,100 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
امیر کبیر
سایر
کمک آموزشی
دینامیک سازه ها (جلد اول)
قیمت: 275,000 تومان
275,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
دینامیک سازه ها (جلد دوم)
قیمت: 252,000 تومان
252,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
روش المان مرزی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 23,600 تومان
23,600 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
دینامیک سازه‌ها و کاربرد آن در مهندسی زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
سایر
مبانی نظری و استانداردهای آزمایش های مکانیک خاک
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
تقویت سازه های بتن مسلح با پوشش های پلیمری (FRP)
قیمت: 5,050 تومان
5,050 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
امیر کبیر
کمک آموزشی
روسازی بتنی، مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری
قیمت: 195,000 تومان
195,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
بتن و سازه های بتنی
راه و ترابری
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی (جلد اول)
قیمت: 160,000 تومان
160,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی (جلد دوم)
قیمت: 130,000 تومان
130,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی (جلد سوم)
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی (جلد چهارم)
قیمت: 125,000 تومان
125,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 31,000 تومان
31,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر