شرکت نوو تک ایران، Novotech Iran

شرکت نوو تک ایران، Novotech Iran

شرکت نوو تک ایران، Novotech Iran

شرکت Novo Tech Software پیشتاز در طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای مهندسی عمران و ژئوتکنیک است که از سال ۲۰۰۸ در شهر ونکوور (کانادا) تاسیس و با پشتوانه بیش از ۱۶ سال سابقه درخشان در تولید نرم‌افزارهای مهندسی ژئوتکنیک در ایران، فعالیت خود را در سطح بین‌المللی آغاز کرده است. این شرکت ظرف مدت کوتاه فعالیت خود موفق شده با شرکت‌های بزرگی همچون gINT و Cetrus آمریکا مشارکت داشته باشد و هم اکنون صدها دانشگاه و شرکت در بیش از ۴۰ کشور دنیا در لیست مشتریان شرکت نووتک قرار دارند.

فلسفه کاری شرکت Novo Tech ارائه راه حل‌های متعدد و جامع برای مسائل ژئوتکنیکی است. به عنوان مثال محاسبه روانگرایی به ۱۰ روش مختلف، یا تخمین پارامترهای خاک از آزمایش SPT با ۳۰۰ فرمول، گستره وسیعی از قابلیت‌های نرم‌افزارهای این شرکت را به نمایش می‌گذارد که ضمن کاهش زمان و هزینه، در آموزش درازمدت مهندسین ژئوتکنیک و دانشجویان این رشته نیز موثر است.

ليست نرم افزارهای ژئوتکنيک شرکت نووتک

  • نرم‌افزار پردازشگر آزمايش‌های مکانيک خاک؛ پردازش آزمايش‌های دانه‌بندی، حدود آتربرگ، برش مستقيم، تک محوری، ۳ محوری، تراکم و ... به همراه ترسيم لاگ گمانه‌ها و بسياری امکانات ديگر.
  • نرم‌افزار مهندسی ژئوتکنيک پی‌سنج؛ ظرفيت باربری و نشست پی‌ها، آزمايش‌های بارگذاری صفحه و پرسيومتر، روانگرايی خاک، ضرايب فشارهای جانبی خاک
  • نرم‌افزار ارزيابی روانگرايی خاک؛ ارزيابی روانگرايی خاک به ۱۰ روش معتبر و شناخته شده دنيا. تخمين مقاومت برشی خاک پس از وقوع روانگرايی و تخمين جابجائی جانبی و نشست سايت .
  • نرم‌افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط CPT؛ تخمين بيش از ۲۰ پارامتر خاک از داده‌های آزمايش. تخمين باربری شمع‌ها به روش LCPC، ارزيابی روانگرايی و ...
  • تخمين پارامترهای خاک از آزمايش SPT؛ تخمين بيش از ۲۰ پارامتر خاک از تعداد ضربات SPT در عمق گمانه‌ها بر اساس بيش از ۳۰۰ رابطه تجربی. بهترين ابزار جهت پردازش آزمايش SPT در شرايطی که اطلاعات آزمايشگاهی کمی در دست است.
  • نرم افزار تخمين پارامترهای خاک، پارامترهای نامعلوم خاک را از روی پارامترهای معلوم تخمين بزنيد (مثلاً ضريب فشردگی تحکيم از روی درصد رطوبت و ...)
  • نرم‌افزار محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک؛ محاسبه ضرايب فشار محرک، ساکن و مقاوم خاک در شرايط استاتيک و زلزله به همراه نيروهای وارد بر ديوار حايل.
  • ترسيم ۳ بعدی مقطع گمانه‌ها؛ ترسيم پروفيل خاک بين گمانه‌ها به صورت مدل ۳ بعدی و ارسال به Google Earth و... توسط نرم افزار VisLog

آدرس وبسایت کمپانی: http://www.novotechiran.com

اخبار

محصول

فروشگاه
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
قیمت: 32,500 تومان
32,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
قیمت: 16,500 تومان
16,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
قیمت: 26,500 تومان
26,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
قیمت: 26,500 تومان
26,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - شرکت نوو تک ایران، Novotech Iran