بتن غلطکی، Roller Compacted Concrete

بتن غلطکی، Roller Compacted Concrete

بتن غلطکی، Roller Compacted Concrete

طبق تعریف کمیته فنی شماره 207 انجمن بتن آمریکا ACI بتن کوبیده غلتکی یا به اختصار RCC نوعی بتن است که اسلامپ آن معادل صفر است و بتنی است که با حرکت بر روی آن در حالت سخت نشده، متراکم می‌شود. در ادبیات فنی با نام رول‌کریت نیز از آن یاد می‌شود. عملیات حمل و پخش و تراکم آن با استفاده از ماشین آلات خاکی صورت می‌گیرد. بنابراین، این بتن باید بتواند وزن ماشین آلات متراکم کننده را برای ایجاد تراکم مناسب تحمل نماید. استفاده از بتن غلطکی در سال‌های اخیر در اغلب نقاط جهان مقبولیت خاصی پیدا کرده است.

 یکی از برجسته‌ترین پیشرفت‌های مهندسی عمران در بین سالهای 1975 تا 1985، ابداع ساخت سدهای بتنی غلتکی بود. که از این سدها می‌توان به سد شیماجیگاوا که در سال 1981 در ژاپن احداث گردید اشاره کرد.

طبق تعریف، بتن غلطکی عبارت است از: بتنی که اسلامپ آن صفر بوده و به منظور حمل، پخش و تراکم آن از ماشین آلات عملیت خاکی استفاده می‌شود.

لذا، ملاحظه می‌شود که رطوبت بتن غلطکی بایستی آنقدر باشد (کم باشد) که بتواند نظیر دانه‌های خاک به راحتی پخش شده و بوسیله ماشین آلات متراکم کننده نظیر غلتک، متراکم گردد.

از طرفی به منظور ایجاد چسبندگی بین سنگدانه‌ها بایستی به مقدار کافی مرطوب باشد تا شیره بتن، پوشش لازم برای کلیه سنگدانه‌ها را فراهم نماید. لذا بتن غلتکی در حالت متراکم نشده تفاوت فاحشی با بتن معمولی داشته به گونه‌ای که در این حالت، هیچ گونه اثری از شیره بتن در مخلوط نمایان نیست و مانند مصالح خاکی عمل می‌نماید ولی پس از متراکم و سخت شدن همانند بتن معمولی (با نسبت مشابه آب به سیمان) رفتار خواهد نمود.

بتن غلتکی سخت شده، در اصل دارای همان خصوصیات بتن معمولی که به صورت درجا ریخته شده و به عمل می‌آید، می‌باشد و محصول نهایی به زبان ساده بتن تلقی می‌شود.

حالت روانی و پلاستیکی بتن غلتکی در حالت تر، اساسا متفاوت با خواص پلاستیکی بتن درجا ریز معمولی میباشد. اسلامپ بتن غلتکی باید در حد صفر باشد تا قادر به تحمل وزن غلتک متراکم کننده باشد. ماشین آلات مورد استفاده جهت جهت حمل و نقل و تراکم این بتن شامل ماشین‌آلاتی با ظرفیت زیاد می‌باشند که در کارهای عملیات خاکی حجیم، نظیر سدسازی و راهسازی به کار می‌روند. به طور کلی در ساختن بتن غلتکی میزان عملیات دستی (غیر ماشینی) مورد نیاز در مقایسه با عملیات ساخت سد‌های بتن‌های معمولی کمتر است.

بتن غلتکی در حقیقت مخلوطی از سیمان، خاک و آب است که برای ساخت سدها، بازسازی سدها و ایجاد فراز بندها و بعضی نیازهای دیگر به کار برده می‌شود. از این رو سازه‌ای که بتنی است که همانند خاک به وسیله غلتک متراکم می‌گردد. به عبارت دیگر، سد بتن غلتکی به لحاظ فرایند ساخت مانند سدهای خاکی است و از دیدگاه خواص مکانیکی شبیه سدهای بتنی است. 

مرجع: روش های ساخت پیشرفته، مولفین: آرمین منیر عباسی، علی بهرامی

اخبار

محصول

کتاب روش‌های ساخت پیشرفته
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی معماری
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بتن غلطکی، Roller Compacted Concrete