سید رسول میرقادری، Seyed Rasoul Mir Ghaderi

سید رسول میرقادری، Seyed Rasoul Mir Ghaderi

سید رسول میرقادری، Seyed Rasoul Mir Ghaderi

دکتر سید رسول میرقادری استادیار دانشکده عمران دانشگاه تهران و از موسسین و مدیران شرکت مهندسی سازه فلز پایدار است. در ادامه رزومه تحصیلی ایشان به صورت تیترورا آمده است:

تحصیلات

کارشناسی، ۱۳۵۵، مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد، ۱۳۵۹، مهندسی سازه، دانشگاه پردو آمریکا

دکتری، ۱۳۶۰، مهندسی سازه، دانشگاه پردو  آمریکا

کتاب‌های تالیفی

 • میرقادری، سیدرسول و مجتبی ازهری. «طراحی سازه‌های فولادی جلد اول»: انتشارات ارکان دانش، ۱۳۸۵.
 • میرقادری، سیدرسول و مجتبی ازهری. «طراحی سازه‌های فولادی جلد سوم»: انتشارات ارکان دانش، ۱۳۸۵.
 • میرقادری، سیدرسول و مجتبی ازهری. «طراحی سازه‌های فولادی جلد دوم»: انتشارات ارکان دانش، ۱۳۸۵.
 • میرقادری، سیدرسول و مجتبی ازهری. «طراحی سازه‌های فولادی جلد چهارم»: ارکان دانش، ۱۳۹۱.
 • میرقادری، سیدرسول و مجتبی ازهری. «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی و مقاومت مجاز»: ارکان دانش، ۱۳۹۳.
 • میرقادری، سیدرسول، مجتبی ازهری و حسین عموشاهی. «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی»: ارکان دانش، ۱۳۹۳.

کتاب‌های ترجمه شده

 • میرقادری، سیدرسول . «آیین‌نامه سازه‌های فولادی AISC»: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۸.
 • میرقادری، سیدرسول و علی شریفی. «طراحی سازه‌های ضد زلزله»: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.
 • میرقادری، سیدرسول، علی ناصری مقدم و صادق رضا فخری. «راهنمای کاربردی و ضوابط طراحی سازه-های فولادی سردنوردشده»: شرکت دژپاد، ۱۳۸۱.
 • میرقادری، سیدرسول و فرامرز رحیمی . «آیین‌نامه جوشکاری سازه‌های فولادی بر مبنای AWS D1.1»: انتشارات رادنواندیش، ۱۳۸۳.
 • میرقادری، سیدرسول و علیرضا باقری صباغ. «طراحی سازه‌های سردنورد شده فولادی»: انتشارات علم و ادب، ۱۳۸۷.

لینک صفحه شخصی ایشان در وبسایت دانشگاه تهران

اخبار

محصول

طراحی سازه های فولادی (جلد ششم) طراحی اتصالات به روش حالات حدی و مقاومت مجاز (LRFD-ASD)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 240,000 تومان
240,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
ارکان دانش
دانشگاهی (رفرنس)
طراحی سازه های فولادی (جلد پنجم)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 350,000 تومان
350,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
ارکان دانش
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
طراحی سازه های فولادی (جلد دوم)
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
ارکان دانش
دانشگاهی (رفرنس)
 طراحی سازه های فولادی (LRFD-ASD)- جلد هفتم
کلی
فروشگاه
قیمت: 390,000 تومان
390,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
فولاد و سازه های فولادی
زلزله
ارکان دانش
کمک آموزشی
پايداري در سازه هاي فولادي
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
فولاد و سازه های فولادی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سید رسول میرقادری، Seyed Rasoul Mir Ghaderi